Uptown Nørrebro – når brandet tænkes helt ind i murstene

Uptown Nørrebro er et sjældent eksempel på gennemført branding. Branding hvor ide og kernefortælling gennemsyrer hele værdikæden. Fra vision til mursten.

Lad os først slå fast, at denne post ikke er bestilt af femkløveret bag Uptown Nørrebro. Vi har intet modtaget for disse linjer. Heldigvis. Når vi vælger at bruge spalteplads på byggeriet, skyldes det alene vores begejstring for projektet.

 

Oplevelser vigtigere end kvadratmeter

Uptown Nørrebro er navnet på 500 studieboliger, som vil stå færdige i 2018. Byggeriet er finansieret af Danica Pension og tegnet af Arkitema Architects.

At en pensionskasse investerer i mursten, som en tegnestue har designet, er der intet usædvanligt ved. Det er der derimod i eksekveringen.

Uptown Nørrebro er et resultat af et dygtigt samarbejde mellem arkitekter, ingeniører og kommunikatører. Bygherrens konventionelle tilbud om kvadratmeter er her afløst af et løfte om oplevelser. For beboere såvel som lokalsamfund. Fordi oplevelser er følelser og værdier, og dermed noget vi identificerer os med og aktivt opsøger.

 

Du får, hvad du gi’r

Denne indsigt trækker en rød tråd igennem samarbejdet og udmunder i et stærkt dogme om mødet mellem brand og kunde: Vil man tiltrække ambitiøse, progressive studerende, ja så må man tilbyde et ambitiøst, progressivt miljø.

Og det gør man netop med Uptown Nørrebro, som både er en æstetisk nydelse, socialt bæredygtigt, har en stærk grøn profil og indbyder til liv i og omkring byggeriet.

 

Nyt brand. Nyt liv. Ny kapital

Man kunne have valgt at opføre endnu en betonklods a lá mange af de eksisterende studieboliger i København. Det havde været billigere, og man havde kunnet klemme langt flere studerende ind på samme areal.

Men man ville have forbrudt sig mod visionen og dermed brandet. Ønsket var kvalitet – ikke kvantitet. Løsningen blev derfor det intelligente byggeri præsenteret her: www.uptown2200.dk

En dyrere model på den korte bane. Den helt rigtige på den lange. Efterhånden som Uptown Nørrebro bliver fyldt med dygtige, kreative studerende, får bydelen tilført nyt liv. Og med den kapital. Alt sammen pga. en stålsat tro på det stærke brand.

 

Godt gået og god vind.